ธปท.เผยผลสำรวจธุรกิจค้าปลีก ต้องการให้เร่งกระจายวัคซีนมากที่สุด

1 ก.ค. 2564 • 11:34 การเงินธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจไทย (BSI COVID) และผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (RSI) ในเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้

         (1) ผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจไทย (BSI COVID) ในเดือนมิถุนายน 2564 ในเดือนมิถุนายน 2564 ระดับการฟื้นตัวของธุรกิจในภาพรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นหลังเริ่มมีการกระจายฉีดวัคซีน โดยภาคที่มิใช่การผลิตทยอยฟื้นตัวได้บ้าง หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และบางส่วนได้รับผลดีจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ ขณะที่ภาคการผลิตเริ่มได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในโรงงาน อีกทั้งยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และวัตถุดิบ สำหรับการจ้างงานค่อนข้างทรงตัว โดยยังคงมีการใช้นโยบายสลับกันมาทำงาน และลดชั่วโมงทำงาน ขณะที่บางธุรกิจปลดคนงานเพิ่ม

ทั้งนี้การฟื้นตัวของธุรกิจคาดว่าจะล่าช้าออกไปอย่างน้อยครึ่งปีหลังของปี 2565 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยที่ยืดเยื้อ โดยเริ่มเห็นธุรกิจบางส่วนมีสภาพคล่องลดลง เช่นเดียวกับวัตถุดิบคงคลังที่ลดลงจากไตรมาสก่อน

โดยภาคธุรกิจต้องการให้ภาครัฐมีการเร่งกระจายฉีดวัคซีนมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน อย่างไรก็ดี ธุรกิจส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความพร้อมในการฉีดวัคซีน โดยมีแผนให้พนักงานฉีดวัคซีนตามสิทธิประกันสังคม หรือตามที่รัฐประกาศ

        (2) ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retailer Sentiment Index: RSI) เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปรับดีขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยผู้ประกอบการยังคงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะปรับดีขึ้นในอีก 3 เดือน หากเร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง

สำหรับประเด็นพิเศษในเดือนนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการใช้จ่ายในร้านอาหาร ขณะที่การฉีดวัคซีน แผนการเปิดเมืองและมาตรการกระตุ้นการบริโภคยังเป็นปัจจัยที่สร้างความหวังให้ผู้ประกอบการค้าปลีก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ 86% ระบุว่ายอดขายช่องทาง Online ช่วยกระตุ้นยอดขายรวมได้ไม่เกิน 20% และผู้ประกอบการ 66% คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติ เมื่อฉีดวัคซีนถึงระดับ Herd immunity

Cr.การเงินธนาคาร