แถลงการณ์ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค

30 มิ.ย. 64 การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างครั้งที่ 3 ของเอเปค

รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการปฏิรูปโครงสร้างจากสมาชิกเอเปคออกแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2021

แถลงการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค 2021 โดยมี Dr. David Clark รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกิจการผู้บริโภคของนิวซีแลนด์เป็นประธานการประชุม โดยแถลงการณ์ระบุถึงการริเริ่ม 3 ด้านหลักที่เอเปคและสมาชิกจะดำเนินการต่อไป เพื่อลดอุปสรรคเบื้องหลังพรมแดนและการสนับสนุนการเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มีความปลอดภัย ยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับภูมิภาคเอเปค โดยทั้ง 3 ด้านได้แก่

1. การสนับสนุนการฟื้นตัวที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นจากวิกฤตโควิด-19 (Supporting a sustainable and resilient recovery from the impact of COVID-19)

2. การกระตุ้นวาระการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปค (Refreshing the APEC Structural Reform Agenda)

3. การใช้เครื่องมือที่หลากหลายให้เป็นประโยชน์ สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างและธุรกิจอื่น ๆ (Utilizing a variety of tools to advance structural reform and other business)

นอกจากนี้ยังมีการออกภาคผนวกของแถลงการณ์อีก 2 ฉบับ รวมไปถึงการปรับปรุงใหม่สำหรับการปฏิรูปโครงสร้างและแผนปฏิบัติการเพื่อทำให้เกิดการประหยัด รวดเร็วและง่ายมากขึ้นสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเปค

อ้างอิง

APEC. (16 June 2021). APEC Structural Reform Ministers Issue Joint Statement. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0616_SRMM

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถรับชมการกล่าวเปิดการประชุม และอ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มและภาคผนวกของแถลงการณ์ได้ที่

Structural Reform Ministerial Meeting – Dr David Clark’s Opening Remarks. https://youtu.be/M8h04m9_Q1k

2021 APEC Ministerial Meeting on Structural Reform. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Structural-Reform/2021_structural/

Annex 1 – Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR). https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Structural-Reform/2021_structural/Annex-1

Annex 2 – Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Structural-Reform/2021_structural/Annex-2

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์