WTO เผยกลุ่มG20 ยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าได้49%ในปีนี้ หวังกระตุ้นศก.โลก

29 มิ.ย. 64 13:30 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า องค์การการค้าโลก (WTO) เผยว่าประเทศกลุ่ม G20 ได้ยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าที่เข้มงวดไปแล้วมากกว่า 49% ในปีนี้ เพื่อตอบสนองการกระตุ้นเศรษฐกิจโลกหลังจากหลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

  นางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา ผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO กล่าวว่า การลดลงของข้อจำกัดทางการค้าของกลุ่ม G20 ในครั้งนี้ เป็นสัญญานสำคัญที่บ่งชี้ว่ากลุ่ม G20 กำลังใช้ความพยายามอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าโลก  รวมถึงเพิ่มความมั่นใจให้กับการค้าสินค้าทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ว่าจะไม่ได้รับอุปสรรคจากข้อจำกัดทางการค้าและสามารถกระจายสินค้าไปยังทุกประเทศทั่วโลกได้อย่างเสรี

  ทั้งนี้หลายประเทศในกลุ่ม G20 ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวในปีที่ผ่านมา

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
เรียบเรียง  ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr. efinancethai