คลังเผย โควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น ชะลอตัวต่อเนื่องเดือนที่ 2

28 Jun 2021 16:08 น. ฐานเศรษฐกิจ

คลังเผย ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค-ภาคอุตสาหกรรม พ.ค. 64 ลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 2 หลังการระบาดของโควิดระลอก เม.ย. ขณะที่มาตรการรัฐช่วยพยุงกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่ง

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนพฤษภาคม 2564 พบสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564 แต่ยังคงขยายตัวได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า จากแรงสนับสนุน การส่งออกสินค้า ที่ขยายตัวในอัตราสูงที่ 41.6%

ขณะที่มาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ เราชนะ และโครงการ ม33 เรารักกัน แม้จะสามารถพยุงกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ยังเป็นตัวฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2564 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 44.7%  จากเดือนเมษายนที่อยู่ที่ระดับ 46%

รวมทั้งฉุดความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม แม้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงที่ยังคงขยายตัวเนื่องอยู่ที่ 12.5% จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน แต่เนื่องจากเริ่มมีการค้นพบผู้ติดเชื้อใน Cluster แคมป์คนงานก่อสร้างหลายแห่ง จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นภาคอุตสหากรรมเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 82.3% จากเดือนเมษายนที่อยู่ที่ระดับ 84.3%  

สำหรับบริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card) และนักธุรกิจ จำนวน 6,052 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และอาเซียน ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยขยายตัว 140.2% ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าระดับราคาสินค้าจะมีราคาสูงขึ้น สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.4% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.5% ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 54.9% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ในระดับสูงที่ 251.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน พ.ค.2564

ภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน พ.ค.2564

Cr. ฐานเศรษฐกิจ