หอการค้าเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. ดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เหตุกังวลโควิดระลอกใหม่ เสถียรภาพการเมืองลดลง วัคซีนล่าช้า

10.06.2021 โดย THE STANDARD WEALTH

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า ดัชนีได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.7 เทียบกับเดือนเมษายน 2564 ที่อยู่ระดับ 46 โดยระดับดัชนีดังกล่าวถือเป็นจุดที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หรือต่ำสุดในรอบ 22 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนตุลาคม 2541

สาเหตุการปรับลดลงดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ประกอบกับความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพน้อยลง ตลอดจนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนักและขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัว แม้ว่ามาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการเราชนะและโครงการต่างๆ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ปรับตัวดีขึ้นทั่วประเทศในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม

การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงอีกครั้งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ สะท้อนว่าผู้บริโภคยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยและในโลกว่าจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ผู้บริโภคจะระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อดูว่าการแพร่กระจายของโควิดรอบที่ 3 ว่าจะลดลงหรือไม่ และรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตมากน้อยเพียงใด จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวใกล้เคียง 2% ได้

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

Cr. THE STANDARD