พาณิชย์ เผย 4 เดือนแรกปีนี้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันฯพุ่ง 50% แตะ 1.4 พันล้านดอลล์

9 มิ.ย. 64 12:24น. infoquest

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.- เม.ย.) ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย พุ่งสูงถึง 3.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50% ส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพ โดยมีราคาปัจจุบันเฉลี่ย 2.40 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ธ.ค.63-เม.ย.64 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาดจำนวนมาก ได้ส่งชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้ามันเส้นสำคัญ เช่น จังหวัดสระแก้ว สุรินทร์ จันทบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ส่งชุดตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ตามโกดังส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโกดังส่งออกมันเส้นกระจุกตัวอยู่ เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่จะส่งออกจากไทยได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ป้องกันไม่ให้มีสินค้าด้อยคุณภาพราคาต่ำมาปลอมปน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ

“การส่งชุดตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าหรือส่งออก จะไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบที่สะท้อนความจริงมากที่สุด” นายกีรติกล่าว

พร้อมระบุว่า คุณภาพมาตรฐานถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้กำชับและมอบนโยบายให้กรมฯ เข้มงวดกวดขันด้านคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้ามันเส้นของไทยมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว การที่ราคาหัวมันสำปะหลังสด ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว ยังช่วยลดภาระงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่เริ่มระบาดในช่วงเมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของชุดตรวจสอบฯ ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว

ขณะที่ในปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 3.96 ล้านตัน มูลค่า 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ 50% และ 49% ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์