เอเปคมุ่งเคลียร์ทางกระจายวัคซีน

06/06/2564 11:55 สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย 6 มิ.ย.- ผู้แทนเอเปค 21 ประเทศ ประชุมผ่านระบบทางไกลหามาตรการส่งเสริมการผลิตและกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากเห็นพ้องว่าต้องเร่งผลิตและกระจายวัคซีนที่ปลอดภัยเข้าถึงได้ทั้งทางอากาศ ทะเล และทางบก

ผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปค 21 ประเทศ ประชุมผ่านระบบทางไกลเมื่อวานนี้ เห็นชอบเพื่อหามาตรการส่งเสริมการผลิตและกระจายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเห็นว่า การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 เป็นประโยชน์สาธารณะทั่วโลก จึงต้องมีการเร่งกระบวนการผลิตและกระจายวัคซีนที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ทั้งทางอากาศ ทะเลและทางบก ซึ่งยังต้องมีมาตรการรองรับอย่างยกเลิกข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่จำเป็น เช่น ข้อจำกัดด้านการส่งออก รวมทั้งหาทางป้องกันผู้ฉวยโอกาสลอบนำเข้าวัคซีนปลอมด้วย.

Cr. สำนักข่าวไทย