สิงคโปร์อนุมัติใช้เครื่องตรวจลมหายใจหาเชื้อโควิด

24/05/2564 11:55 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 24 พ.ค. – สำนักงานสาธารณสุขสิงคโปร์ (HSA) ประกาศอนุมัติใช้เครื่องตรวจลมหายใจเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างมีเงื่อนไข เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศและทำให้ทราบผลตรวจได้ภายใน 1 นาที

บรีเฟนซ์ โก โควิด-19 (BreFence Go Covid-19) เป็นระบบตรวจลมหายใจเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการพัฒนาโดยบรีทโธนิกซ์ (Breathonix) บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) เป็นระบบวิเคราะห์ลมหายใจเครื่องแรกที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และบรีทโธนิกซ์ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่วันนี้ว่า บรีทโธนิกซ์กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ ผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องบรีเฟนซ์ โก โควิด-19 ควบคู่ไปกับการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิดอย่างเร็ว (ART) ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

บรีเฟนซ์ โก โควิด-19 ทำงานโดยการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในลมหายใจออกของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีในเซลล์ สารดังกล่าวในลมหายใจของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะแตกต่างจากผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ถ้าสารมีการเปลี่ยนแปลงก็จะนำมาวิเคราะห์เป็นข้อบ่งชี้ของโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคโควิด-19 ทั้งนี้ บรีเฟนซ์ โก โควิด-19 ได้ผ่านการทดลองทางคลินิก 3 แห่งในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 – เมษายนของปีนี้ ได้แก่ ศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติของสิงคโปร์ (NCID) ท่าอากาศยานชางงี และในเมืองดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขของดูไบและมหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพชีคโมฮัมเหม็ด บิน ราชิด.

Cr. สำนักข่าวไทย