สหรัฐอนุมัติเก็บวัคซีนไฟเซอร์ในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน

20/05/2564 11:29 สำนักข่าวไทย

วอชิงตัน 20 พ.ค. – องค์การอาหารและยาสหรัฐ หรือเอฟดีเอ อนุมัติให้เก็บวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทค ไว้ที่อุณหภูมิมาตรฐานของตู้เย็นทั่วไปได้นานสูงสุด 1 เดือน เพื่อให้วัคซีนใช้งานได้ทั่วถึงมากขึ้น

นายปีเตอร์ มาร์กส์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการประเมินด้านชีววิทยาของเอฟดีเอ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้วัคซีนของไฟเซอร์เข้าถึงชาวอเมริกันมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีน เช่น แพทย์ในชุมชน ในการรับ เก็บรักษา และฉีดวัคซีน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานที่ในพื้นที่ชนบทของสหรัฐและทั่วโลก ซึ่งประสบปัญหาด้านคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บวัคซีน ทั้งนี้ ขวดวัคซีนที่ยังไม่เปิดใช้งานแต่วัคซีนละลายเป็นของเหลวแล้วสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นที่มีระดับอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้นานสูงสุดถึง 1 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เก็บได้สูงสุดเพียง 5 วัน

นายปีเตอร์ มาร์กส์

ก่อนหน้านี้ เอฟดีเอได้อนุมัติให้จัดเก็บวัคซีนที่เก็บรักษาในอุณหภูมิตู้แช่แข็งมาตรฐานได้นานสูงสุด 2 สัปดาห์จากเดิมที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เอฟดีเอได้ประกาศอนุมัติใช้วัคซีนของไฟเซอร์เป็นกรณีฉุกเฉินในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยแปะฉลากระบุให้เก็บรักษาวัคซีนไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง -80 ถึง -60 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้วัคซีนดังกล่าวต้องได้รับการจัดส่งในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ.

Cr. สำนักข่าวไทย