ไต้หวันยกระดับการเตือนภัยการระบาดของโควิด

15/05/2564 11:27 สำนักข่าวไทย

ไทเป 15 พ.ค. – ไต้หวันยกระดับการเตือนภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้ ในพื้นที่กรุงไทเปและนิวไทเป ซิตี้ ซึ่งจะมีมาตรการห้ามการรวมตัวกันของประชาชนและปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 180 ราย

มาตรการคุมเข้มที่ประกาศใช้นี้จะไม่ครอบคลุมการปิดสำนักงาน โรงเรียน หรือ ภัตตาคาร แต่จะสั่งให้ปิดโรงภาพยนตร์และสถานบันเทิงประเภทอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็จะจำกัดการรวมตัวพบปะของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เกิน 5 คน หากพบกันภายในอาคารและไม่เกิน 10 คน หากพบกันภายนอกอาคารหรือกลางแจ้ง รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงไทเป ได้สั่งปิดบาร์ ไนท์คลับ และสถานบันเทิงลักษณะเดียวกันนี้ไปแล้ว นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อไม่ถึง 1,500 คน จากประชากรรวมประมาณ 24 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ แต่การพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนเล็ก ๆ เมื่อไม่นานมานี้ทำให้ชาวไต้หวันรู้สึกวิตกกังวล ไต้หวันไม่เคยประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบมาก่อน และประชาชนก็ใช้ชีวิตแบบเกือบจะเป็นปกติมาโดยตลอดแม้ประเทศอื่น ๆ จะเผชิญกับการระบาดอย่างรุนแรงก็ตาม.

Cr. สำนักข่าวไทย