ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

07/05/2564 07:58 สำนักข่าวไทย

กทม. 7 พ.ค.-ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว โดยเนื้อหาที่โพสต์ระบุว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่ที่ผ่านมาต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะติดปัญหาเรื่องสิทธิในการผลิต ซึ่งล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ ด้วยเหตุผลว่าคำยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอเข้ามานั้น ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันไม่มีผู้ใดมีสิทธิผูกขาดในยาชนิดนี้ ทั้งในโครงสร้างสารออกฤทธิ์หลัก ซึ่งไม่เคยมีการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และรูปแบบยาเม็ด ดังนั้น หากองค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาสามัญไทยรายอื่นต้องการจะผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อใช้ในประเทศก็สามารถทำได้

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้ประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว 5 แหล่ง จากประเทศจีน 1 แหล่ง อินเดีย 4 แหล่ง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและผู้ผลิตยาทั่วโลกใช้วัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ว่า จากการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ จากโรงเรียนแพทย์ สมาคมอุรเวชช์ พร้อมเปรียบเทียบการป่วยติดเชื้อในทุกการระบาดทั้ง 3 ระลอก เห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการ ไม่มีโรคร่วม แต่จะพิจารณาให้ยาในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อย มีโรคร่วม และเป็นดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อลดปัจจัยหรือแนวโน้มที่โรคจะพัฒนา และทวีความรุนแรงจนเสียชีวิต ขณะเดียวกันมีการพิจารณาให้ยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยปอดอักเสบ เพื่อลดความรุนแรงของโรคในอนาคต และการใส่ท่อช่วยหายใจ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 80-90 ที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ได้มีการพัฒนาไปเป็นผู้ป่วยสีเหลือง ดังนั้นการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ไปก็เปล่าประโยชน์ ส่วนการรักษาพยาบาลที่กำหนด 14 วัน ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ หากพื้นที่ไหนมีปัญหาการบริหารจัดการเตียงไม่ดีหรือเตียงเต็มสามารถพิจารณาให้ผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลไปแล้ว 10 วัน และในรอบ 24 ถึง 48 ชั่วโมง ไม่มีอาการ สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่ต้องกักตัวที่บ้านเพิ่ม 4 วัน

สำหรับอัตราการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ปัจจุบันนี้ 50,000 เม็ดต่อวัน ซึ่งในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ จะมียาฟาวิพิราเวียร์เข้าไทยอีก 3,000,000 เม็ด รวมของเดิมที่มี 2,000,000 เม็ด รวมเป็น 5,000,000 เม็ด เพียงพอใช้ได้นาน 3 เดือน.

Cr. สำนักข่าวไทย