เกาหลีใต้ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา-ไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 87%

05/05/2564 15:18 สำนักข่าวไทย

โซล 5 พ.ค. – เกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพที่พบจริงในการใช้งานจริงของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งพบว่า วัคซีนของแอสตราเซเนกา พีแอลซี และ ไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 86.6 ในการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี หรือ เคดีซีเอ กล่าวว่า วัคซีนของไฟเซอร์ ที่พัฒนาร่วมกับบริษัทไบออนเท็ค มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อร้อยละ 89.7 หลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในขณะที่วัคซีนของแอสตราเซเนกา มีประสิทธิภาพร้อยละ 86.0 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีนนี้ได้มาจากประชาชนมากกว่า 3.5 ล้านคนในเกาหลีใต้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และรวมถึงประชาชน 521,133 คน ที่รับวัคซีนเข็มแรกของไฟเซอร์ หรือ แอสตราเซเนกา เคดีซีเอ กล่าวว่า จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า วัคซีนทั้งสองขนานให้การคุ้มกันได้ดีหลังจากการฉีดเข็มแรก ดังนั้นประชาชนควรจะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเวลาที่แนะนำไว้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากรับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ขณะนี้เกาหลีใต้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วร้อยละ 6.7 จากประชากรทั้งสิ้น 52 ล้านคน แต่ตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชาชนภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนพฤศจิกายน.

Cr. สำนักข่าวไทย