ไทยติดกลุ่มประเทศได้รับผ่อนปรนจากตุรกี ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ

03 พ.ค. 64 19:36น. infoquest

กระทรวงสาธารณสุขตุรกีประกาศรายชื่อกลุ่มประเทศที่ได้รับการผ่อนปรนในการเดินทางเข้าสู่ตุรกี โดยผู้ที่เดินทางจากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR โควิด-19 ที่เป็นลบ

กลุ่มประเทศดังกล่าวได้แก่ ไทย จีน (รวมทั้งฮ่องกงและไต้หวัน) เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก ยูเครน และเอสโตเนีย

ทั้งนี้ คำสั่งผ่อนผันดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พ.ค.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์