ภูมิคุ้มกันหมู่อาจไม่เกิดขึ้นแม้เร่งฉีดวัคซีนโควิด

03/05/2564 14:20 สำนักข่าวไทย

โซล 3 พ.ค.- ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเกาหลีใต้เตือนว่า แม้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ก็ยากจะบรรลุเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างที่เคยคาด

นายโอ มยองดอน ประธานคณะกรรมการคลินิกกลางเพื่อการควบคุมโรคอุบัติใหม่เกาหลีใต้แถลงวันนี้ว่า ไวรัสโรคโควิด-19 จะเป็นนิวนอร์มัลหรือความปรกติใหม่ของทุกคน และการที่ประชากรร้อยละ 70 มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสมาก่อน อาจไม่ทำให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นเมื่อวัคซีนสามารถป้องกันการถ่ายทอดเชื้อระยะ 2 ที่ทำให้การแพร่เชื้อระหว่างบุคคลเป็นไปได้ยากขึ้น แม้วัคซีนส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิต แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่า ภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนครบแล้วจะอยู่ได้นานเพียงใด ผลวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าอาจอยู่ได้ราว 6 เดือน

คณะกรรมการเกาหลีใต้สรุปว่า มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าในที่สุดแล้วโรคโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น เช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ จึงต้องอยู่กับโรคนี้เหมือนกับอยู่กับโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน และขอให้เร่งฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงวัย เกาหลีใต้เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงขณะนี้ฉีดไปแล้ว 3.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของประชากรทั้งประเทศ 52 ล้านคน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 488 คนในวันนี้ รวมเป็นยอดสะสม 123,728 คน.

Cr. สำนักข่าวไทย