อังกฤษจะจัดการประชุมสุดยอดด้านวัคซีนในปีหน้า

30/04/2564 11:20 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 30 เม.ย. – อังกฤษกล่าววันนี้ว่า จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดในปี 2022 เพื่อระดมทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิตวัคซีนหากเกิดโรคระบาดขึ้นอีกในอนาคต

อังกฤษกำลังใช้บทบาทในฐานะประธานหมุนเวียนในปีนี้ของกลุ่ม 7 ชาติอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก หรือ จี7 ในการเน้นถึงความจำเป็นในการเตรียมการรับมือกับโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในหลาย ๆ ด้านที่เป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อังกฤษกล่าวว่า การประชุมสุดยอดที่ชื่อว่า กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด หรือ ซีอีพีไอ ในปีหน้า จะสนับสนุนเป้าหมายของซีอีพีไอ ในการลดระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีนใหม่ให้เหลือเพียง 100 วัน หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกในอนาคต การประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นมาเป้าหมายในการหาเงินลงทุนจากประชาคมระหว่างประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่า รัฐบาลหรือองค์การไหนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมบ้าง ซีอีพีไอ เป็นกลุ่มหุ้นส่วนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศลและกลุ่มประชาสังคม และมีบทบาทนำในการให้การสนับสนุนเงินทุนในช่วงต้น ๆ ของการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขนานต่าง ๆ.

Cr. สำนักข่าวไทย