WHO กังวลยอดติดโควิดพุ่งในฟิลิปปินส์ ชี้ต้องเร่งคุมการแพร่ระบาด

07-04-2021. 16:46น. infoquest

องค์การอนามัยโลก (WHO) ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกแสดงความกังวลในวันนี้เกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นในฟิลิปปินส์ พร้อมเตือนว่า แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นกำลังเข้าสู่ขีดอันตราย

นายทาเคชิ คาไซ ผู้อำนวยการ WHO ประจำแปซิฟิกตะวันตกกล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเกินกว่าขีดความสามารถที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้

นายคาไซกล่าวว่า “เรารู้ว่า เมื่อเราข้ามเส้นอันตรายนั้น เราจะทำให้บุคลากรด้านสาธารณสุขตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาก และเมื่อบุคลากรสาธารณสุขเริ่มจะติดเชื้อ เมื่อนั้นขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพก็จะลดลง”

นายคาไซได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ณ วันอังคารที่ 6 เม.ย. ฟิลิปปินส์รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดอยู่ที่ 812,760 ราย และมีผู้เสียชีวิต 13,817 ราย

กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์รายงานว่า ณ วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. มีบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย 16,185 ราย ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลและแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 และมีจำนวนอย่างน้อย 82 รายที่เสียชีวิตแล้ว

นายคาไซอธิบายว่า ปัจจัยหลายประการได้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในฟิลิปปินส์และในประเทศอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเกิดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิม, การเดินทางเพิ่มขึ้น และการที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือ

นายคาไซยังได้เน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการติดตามผู้สัมผัสติดต่อกับผู้ติดเชื้อ, ระบบเฝ้าระวัง และการตรวจสอบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์