ฮ่องกงใช้วัคซีนซิโนแวค

25/03/2564 15:28 สำนักข่าวไทย

ฮ่องกง 25 มี.ค. – ชาวฮ่องกงฉีดวัคซีนของบริษัทซิโนแวคของจีน ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 62 เท่านั้น หลังพบข้อบกพร่องที่บรรจุภัณฑ์ของวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค

การระงับใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค ในฮ่องกง หลังพบข้อบกพร่องที่บรรจุภัณฑ์ ส่งผลต่อโครงการฉีดวัคซีน ทำให้ชาวฮ่องกงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากวัคซีนของบริษัทซิโนแวคของจีน ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 62 เท่านั้น เทียบกับวัคซีนของไฟเซอร์ฯ ซึ่งมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 97

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความมั่นใจของชาวฮ่องกง เพราะก่อนหน้านี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 7 คน เสียชีวิตลง แม้ทางการจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลานี้ฮ่องกงฉีดวัคซีนได้เพียงร้อยละ 5.7 จากประชากร 7.2 ล้านคน ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70.

Cr. สำนักข่าวไทย