รัฐบาลเผยไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 62,941 ราย พร้อมปรับแผนได้ตามสถานการณ์

21 มี.ค. 64 10:53 Infoquest

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความคืบหน้าตามแผนกระจายวัคซีน โดยได้จัดส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด ระยะที่ 1 รอบแรก ได้แก่ ซิโนแวก จำนวน 116,520 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 10,000 โดสให้หน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ทั้งนี้ ยังมีแผนจัดส่งวัคซีนซิโนแวกให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสาครเพิ่มเติม โดยจะได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อปรับแผนการกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่ โดยยังคงเป้าหมายผู้ได้รับวัคซีน 31.5 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 60% ของกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564 รวม 62,941 ราย ได้แก่ บุคลากรการแพทย์ สาธารณสุข อสม. จำนวน 31,066 ราย, เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 7,147 ราย, บุคคลที่มีโรคประจำตัว 4,182 ราย, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 35 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 20,511 ราย และขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว 317,600 โดส ประกอบด้วย ซิโนแวก 200,000 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 117,600 โดส ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้จะมีซิโนแวกเข้ามาอีก 800,000 โดส โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีน

โดยขั้นตอนก่อนเข้าฉีด คือ วัดไข้ ลงทะเบียนประวัติ ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมรับการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ และต้องพัก 30 นาทีหลังการฉีดวัคซีน เพื่อสังเกตอาการ และรับบัตรนัดเพื่อเข้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์