ดุสิตโพล ชี้โควิดทำตกงานเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย แนะรัฐเร่งสร้างอาชีพ

Infoquest

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ตกงาน ปัญหาใหญ่ของคนไทยวันนี้” โดยเมื่อถามถึงสถานการณ์การเงินของประชาชน ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าเป็นอย่างไรนั้น พบว่า อันดับแรกที่เพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ, ยา, การป้องกันโควิด-19 ส่วนอันดับแรกที่ลดลง คือ เงินออม

โดยเมื่อถามถึงแหล่งเงินในยามที่ลำบากและต้องการใช้เงินฉุกเฉิน ประชาชนจะหาเงินจากแหล่งใด

  • อันดับ 1 ตอบว่านำเงินออม เงินเก็บส่วนตัวออกมาใช้
  • อันดับ 2 ตอบว่ายืมจากคนในครอบครัว
  • อันดับ 3 ตอบว่าสินเชื่อธนาคาร

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ “ตกงาน” ของคนไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไรนั้น

  • อันดับ 1 ตอบว่า เกิดความเครียด วิตกกังวล
  • อันดับ 2 ตอบว่า มีผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่สะสมมานาน
  • อันดับ 3 ตอบว่า ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม โจร ขโมยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาการ “ตกงาน” ได้อย่างไร

  • อันดับ 1 ตอบว่า ให้มีการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพเสริม
  • อันดับ 2 ตอบว่า จ่ายเงินชดเชย ช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
  • อันดับ 3 ตอบว่า สนับสนุนให้แรงงานพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,155 คน (สำรวจทางออนไลน์) ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีโควิด-19 ตัวเลขการตกงานของคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สบายใจได้เท่าใดนัก และเมื่อโควิด-19 เข้ามา จึงเป็นเหมือนตัวเร่งให้ยอดคนตกงานพุ่งสูงขึ้น แรงงานอีกหลายส่วนก็ยังอยู่ในสถานะที่ไม่รู้ว่าจะยื้อไปได้อีกนานแค่ไหน

“ปัญหาตกงาน จึงเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ณ วันนี้ และควรจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลด้วยเช่นกัน เพราะหากมุ่งแก้เฉพาะปัญหาการเมือง สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไทยจะหลับลึกและไม่ตื่นก็เป็นได้” น.ส.พรพรรณระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์