ADB อนุมัติเงินกู้ 400 ล้านดอลล์ให้ฟิลิปปินส์ซื้อวัคซีนโควิด

12 มี.ค. 64 16:23 Infoquest

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้อนุมัติเงินกู้แก่ฟิลิปปินส์เป็นวงเงิน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ADB ระบุว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกที่ได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 สำหรับเอเชียแปซิฟิกหรือ Asia Pacific Vaccine Access Facility (APVAX) ของ ADB โดยเงินจำนวนนี้จะช่วยให้ชาวฟิลิปปินส์ปลอดภัยและกลับไปใช้ “ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว”

ธนาคารยังเผยอีกว่า โครงการ APVAX จะให้ความช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ในการจัดซื้อ และสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนที่ผ่านการรับรองในโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงซัพพลายเออร์ที่มีข้อตกลงทวิภาคีร่วมกันและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ APVAX

ทั้งนี้ โครงการ APVAX จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ที่ร่วมสนับสนุนด้วย

สำหรับวงเงินที่ ADB และ AIIB ให้กู้ยืมนั้นจะนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 110 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ 50 ล้านคน

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. ฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 607,048 ราย และเสียชีวิต 12,608 ราย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์