แพทย์ หนุนฉีดวัคซีนเป็นทางออกคุมการระบาด ลดอัตราป่วย คืนชีวิตปกติได้ไวสุด

23 ก.พ. 64 17:21 Infoquest

นพ.วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงประโยชน์และความจำเป็นในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนว่า วัตถุประสงค์หลักของการฉีดวัคซีน คือ

  1. ป้องกันและลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง
  2. ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ
  3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้นในแต่ละประเทศ อาจจะมีการใช้แนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคที่แตกต่างกันไป

แนวทางแรก การใช้วิธีให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งมีบางประเทศใช้แนวทางนี้แล้ว แต่เมื่อผ่านไป 6 เดือน พบว่าเป็นแนวทางที่ไม่สามารถใช้ได้ผลกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ประชากรเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อของแต่ละคน ไม่สามารถเพียงพอกับการสร้างภูมิคุ้มกันได้ ทำให้หลายประเทศต้องทบทวนนโยบายใหม่

แนวทางที่สอง ใช้วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม และการใส่หน้ากากอนามัยเป็นหลัก ซึ่งแม้จะพบว่ามีการระบาดน้อยกว่าแนวทางแรก แต่ก็ยังพบผู้เสียชีวิต และแนวทางนี้อาจต้องใช้เวลานานในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่เพียงพอ ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจไม่สามารถรอได้

แนวทางที่สาม การได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 50-60% ของประชากรในประเทศ ซึ่งจะเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ ยังจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง

“ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิดมีผลกระทบมากต่อภาคเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ทั่วโลก ดังนั้นวิธีการเดียวที่เราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเร็วที่สุด คือ วิธีการที่ 3…การฉีดวัคซีน เป็นวิธีสำคัญที่ช่วยควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายผ่านระบบทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 คู่กับกระบวนการเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ และการดูแลสุขภาพสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด และเร็วที่สุดที่จะทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ”

นพ.วิปร กล่าว

พร้อมระบุว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ เช่น ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ แม้จะเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีภูมิต้านทานเพียงพอที่จะป้องกันการแพร่ระบาด หรือการกลับมาติดเชื้อซ้ำได้ รวมทั้งยืนยันว่าไม่มีโอกาสจะติดโควิดได้จากการได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนที่ใช้นั้นเป็นการผลิตขึ้นจากไวรัสเชื้อตายแล้ว

“การฉีดวัคซีนไม่ใช่การบังคับ เป็นเรื่องของความสมัครใจ แต่เมื่อทุกท่านได้รับทราบข้อดีของวัคซีนแล้ว ก็น่าจะตัดสินใจฉีดวัคซีน แม้จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น บวม มีไข้ หนาว แต่ก็สามารถดูแลได้ เช่น ประคบเย็น และทานยาลดไข้ ”

นพ.วิปรกล่าว

ทั้งนี้ มีผลการศึกษาออกมาแล้วพบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ลดการเกิดอาการที่รุนแรงจากการติดเชื้อได้ ส่วนการฉีดวัคซีนในหญิงที่ตั้งครรภ์นั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะทำให้เกิดผลต่อหญิงตั้งครรภ์ ส่วนผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์