เกาหลีใต้มีความสุขน้อยลงในช่วงโควิดระบาด

23/02/2564 16:43 สำนักข่าวไทย

โซล 23 ก.พ. – ผลสำรวจความเห็นล่าสุดชี้ว่า ชาวเกาหลีใต้มีความสุขน้อยลงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยที่ผู้หญิง วัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ และพลเมืองที่มีรายได้ต่ำเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ของเกาหลีใต้ได้สำรวจความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้วัยผู้ใหญ่ 8,336 คนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคมปี 2563 และพบว่า ชาวเกาหลีใต้ให้คะแนนความสุขของตัวเองเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน โดยลดลง 0.1 จากปี 2562 ยิ่งไปกว่านั้น อัตราผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่ามีความสุขมากลดลงจากร้อยละ 4.2 เหลือเพียงร้อยละ 1.5 ผลสำรวจความเห็นดังกล่าวยังระบุว่า ชาวเกาหลีใต้รู้สึกไม่มั่นคงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.8 คะแนน ลดลง 0.2 และมีคะแนนความคาดหวังทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 5.4 คะแนน ลดลง 0.1

นอกจากนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อรัฐสวัสดิการของผู้หญิง วัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ และพลเมืองที่มีรายได้ต่ำ โดยที่ผู้หญิงมีคะแนนความสุขเฉลี่ย 6.4 คะแนน ลดลง 0.3 ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ถึง 3 ล้านวอน (81,000 บาท)มีคะแนนความพอใจในชีวิตเฉลี่ย 6.0 คะแนน ลดลง 0.2 วัยหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 19 – 29 ปีมีคะแนนความมั่นคงทางสถานการณ์เศรษฐกิจต่ำสุดที่ 4.5 คะแนน ลดลง 0.3 ตามด้วยผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี 4.6 คะแนน ลดลง 0.4

นักวิจัยของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เกาหลีใต้วิเคราะห์ว่า ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เกาหลีใต้จำเป็นต้องมีนโยบายที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงทางสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังเน้นย้ำว่า โครงข่ายความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานจะมีความสำคัญมากขึ้นในการรับประกันระดับพื้นฐานการดำรงชีวิตของพลเมือง.

Cr. สำนักข่าวไทย