อย.ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนซิโนแวค’ ก่อนวัคซีนถึงไทยพรุ่งนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 09:33 น. Infoquest

อย.ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนซิโนแวค’ ก่อนวัคซีนถึงไทยพรุ่งนี้

ใบขึ้นทะเบียนวัคซีน โคโรนาแวค จากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน ลงนามโดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Cr.มติชน