NFI ตั้งเป้าปี 64 ส่งออกอาหารไทยโต 7.1% ทะลุล้านลบ.ชู ไก่-น้ำตาลเด่น

18 ก.พ. 64 15:27 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

   NFI ตั้งเป้าปี 64 ส่งออกอาหารไทยโต 7.1% ทะลุ 1 ล้านลบ. หลังศก.โลกฟื้น ชู ไก่ – น้ำตาลเด่น แต่หวั่นวัตถุดิบขาด – บาทแข็ง – ต้นทุนขนส่งทางเรือพุ่งกดดัน  ส่วนปี 63 ส่งออกได้ 9.8 แสนลบ. ติดลบ 4.1% เซ่นพิษโควิด

   นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (NFI) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสถาบันอาหาร พบว่า แนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหารไทยในปี 64 คาดว่าจะมีมูลค่า 1.05 ล้านล้านบาท ขยายตัว 7.1%

   สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ส่งออกสินค้าอาหารไทยได้เพิ่มขึ้น มาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลก มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่หลายประเทศเริ่มมีการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน ราคาสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไก่ น้ำตาล ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และสับปะรด และการกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ โควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประเทศคู่ค้าที่นำเข้าสินค้าอาหารจากไทย” นางอนงค์ กล่าว

   อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้า เช่นการขาดแคลนวัตถุดิบของโรงงานแปรรูป อาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่เน้นผลิตเพื่อ การส่งออก เช่น กุ้ง ปลาทะเล ปลาหมึก ค่าเงินบาทมีแนวโน้ม แข็งค่าสวนทางดัชนีเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ซึ่งจะกระทบกับกลุ่มอาหารส่งออกที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศในสัดส่วนที่สูง เช่น กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง ไก่ น้ำตาลทราย ข้าว และผักผลไม้สด เป็นต้น

   รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งทางเรือเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งภายในประเทศที่มาจาก การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก

   สำหรับกลุ่มสินค้าที่คาดว่าการส่งออกจะปรับตัวสูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า คือ ไก่ ขยายตัว 2.0% ปลาทูน่ากระป๋องขยายตัว 3.6% แป้งมัน สำปะหลัง ขยายตัว 7.4% เครื่องปรุงรส ขยายตัว 4.1% เป็นต้น

   ส่วนสินค้าที่คาดว่าการส่งออกจะใกล้เคียงกับปีก่อน คือ ข้าวอยู่ที่ 5.7% น้ำตาล ทราย 51.3%จะมีปริมาณส่งออกทรงตัว แต่มูลค่าส่งออกจะเพิ่ม ขึ้นตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก ขณะที่กุ้ง เป็นสินค้าหลักที่ คาดว่าการส่งออกจะลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าโดยติดลบ 2.2%

    ขณะที่ปี 63 ที่ผ่านมา ภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยหดตัวลง 6.5% เป็นผลมาจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะในกลุ่มมันสำปะหลัง อ้อย(น้ำตาล) และสับปะรด

   ส่วนภาคการส่งออกสินค้าอาหารไทยในปี 63 มีมูลค่า 980,703 ล้านบาท ลดลง 4.1% หรือในรูปดอลลาร์คิดเป็นมูลค่าส่งออก 31,284 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.1% ขณะที่ส่วนแบ่ง ตลาดโลกของไทยลดลงมาอยู่ที่ 2.32% จาก 2.49% ในปี 62 และอันดับประเทศผู้ส่งออกอาหารของไทยตกลงมาอยู่ ในอันดับที่ 13 ของโลก จากอันดับที่ 11 ในปีก่อน

   นางอนงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19แล้ว ยังมีแรงกดดันจาก การแข็งค่าของเงินบาท ภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และต้นทุน ขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

Cr.Efinancethai