งดจัดงานตรุษจีนเยาวราช ป้องกันโควิด-19

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 – 15:15 น.

งดจัดงานตรุษจีนเยาวราช ป้องกันโควิด-19

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำ แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากงานตรุษจีนยาวราช จึงยกเลิกการจัดงานในปีนี้

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน และจะมีการประกอบพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และจุดประทัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวหากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ในที่ประชุมจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนประกอบพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง โดยในการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทำด้วยความระมัดระวัง มีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ ดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้ไฟดับสนิทก่อนจึงเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน สำหรับการจุดประทัดต้องทำในที่โล่ง รวมถึงมีการตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที

“นอกจากนี้ ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วต้องปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วนดับเพลิง โทร. 199 ตลอด 24 ชั่วโมง” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

Cr. มติชน