ครม.ไฟเขียวกรอบวงเงิน 3,283 ลบ. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก

26/01/2564 15:56 สำนักข่าวไทย

ทำเนียบรัฐบาล 26 ม.ค.-ครม. เห็นชอบกรอบวงเงิน 3,283.10 ล้านบาท ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยในปี 2565 พร้อมรับทราบผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของไทยในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 3,283.10 ล้านบาท โดยมาจากงบรายจ่ายปี 2565 จำนวน 2,342.28 ล้านบาท และงบรายจ่ายปี 66 จำนวน 940.82 ล้านบาท โดยขอให้แต่ละหน่วยงานจะพิจารณาความจำเป็น เหมาะสมของภารกิจและวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการให้รอบคอบ รัดกุม และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณมากเกินความจำเป็นด้วย

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกฯ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ในช่วงเดือนธ.ค.64 – พ.ย.65 รวมทั้งสิ้นถึง 15 การประชุม ประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 5 ครั้ง การประชุมระดับรัฐมนตรี 9 ครั้ง และการประชุมระดับผู้นำ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมและ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ส่วนราชการจะเป็นเจ้าภาพ เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Week) และการดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเอเปค เป็นต้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงโอกาสสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565 ว่า จะเป็นยุคปกติใหม่ (New Normal) ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้ไทยสามารถส่งเสริมประเด็นที่ไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึง ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ในบทบาทที่ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่โลก รวมทั้งการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนด้วย .

Cr. สำนักข่าวไทย