ชี้การรณรงค์ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมีส่วนให้ยอดโควิดพุ่ง

22/01/2564 16:42 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 22 ม.ค. – กลุ่มนักวิชาการที่ปรึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวในรายงานการศึกษาว่า โครงการรณรงค์ให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมจากนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ อาจจะมีส่วนทำให้ยอดผู้ติดโควิด-19 ในประเทศพุ่งสูงขึ้น

อาซามิ อันไซ และ ฮิโรชิ นิชิอุระ สองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เชียนไว้ในรายงานว่า การศึกษาชิ้นนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีการเดินทางข้ามจังหวัดนั้น เพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว “โก ทู” (Go To) รายงานฉบับนี้ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่มีการควบคุม 1 เดือนก่อนที่จะเริ่มโครงการ โดยการศึกษาได้ลงไปดูผู้ที่ติดเชื้อ 3,978 รายระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ซึ่งร้อยละ 20 ของจำนวนนี้ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นิชิอุระ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับการรับมือกับโควิด-19 และเป็นผู้ที่สนับสนุนการใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาด

แม้ว่ารัฐบาลจะกล่าวว่า ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่า โครงการ “โกทู” เป็นปัจจัยให้เกิดการระบาดของโควิด-19 แต่นายกรัฐมนตรีซูงะ ก็สั่งระงับโครงการดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส ในขณะเดียวกัน คะแนนนิยามในตัวเขาก็ร่วงลงจากแนวทางการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม มีข้อเสนอลดราคาต่าง ๆ หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีจุดประส่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประสบปัญหารุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 แต่ก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า โครงการนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสจากในเมืองไปยังพื้นที่ชนบท.

Cr. สำนักข่าวไทย