IMFเรียกร้องผู้ให้กู้ช่วยเหลือประเทศยากจน หลังศก.โลกเผชิญความไม่แน่นอน

19 ม.ค. 64 13:06 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางคริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เรียกร้อง ให้ประเทศผู้ให้กู้ทั่วโลกให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนเพิ่มขึ้น หลังเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความไม่แน่นอน เนื่องจากความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่ร่ำรวย และ ยากจนได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

  นางจอร์จีว่า กล่าวว่าการให้ความช่วยเหลือของผู้ให้กู้ทั่วโลกนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรจำนวนโควตาในสกุลสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพ และ เศรษฐกิจซึ่งเกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 โดยเงินทุนบางส่วนจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการใช้พลังงานธรรมชาติ และเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัล ต่อไปในอนาคต

  ขณะที่นางแม็กดาลีน่า แอนเดอร์สัน รัฐมนตรีกระทรวงการของสวีเดน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลของ IMF กล่าวว่าหลายประเทศยังคงต้องการให้มีการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจอยู่อีกมาก ซึ่ง IMF จะปรึกษาชาติสมาชิกเพื่อหาแนวทางในการขยายสภาพคล่องทางเศรษฐกิจต่อไป

  ทั้งนี้นางจอร์จีว่า ได้คาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศหลัก 20 ประเทศจะขยายเวลาพักชำระหนี้ให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกอย่างน้อยไปจนถึงเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งปัจจัยทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับแนวโน้มการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของหลายประเทศทั่วโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
เรียบเรียง  ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr.Efinancethai