วอนคริสตชนในเมียนมาบริจาคเงินซื้อวัคซีนโควิด

18/01/2564 16:37 สำนักข่าวไทย

ย่างกุ้ง 18 ม.ค.- สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งเมียนมาหรือซีบีซีเอ็ม (CBCM) วอนชาวคาทอลิกทั่วประเทศบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ซีบีซีเอ็มออกหนังสือลงวันที่ 17 มกราคมว่า ขอให้ชาวคาทอลิกบริจาคเงินผ่านสังฆราชในสังฆมณฑล เพื่อให้ซีบีซีเอ็มส่งต่อให้รัฐบาลนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวัคซีนขึ้นมาได้ ถือเป็นแสงแห่งความหวังที่จะพ้นจากโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดในขณะนี้เป็นสัญญาณเตือนว่า ทุกคนจำเป็นต้องอยู่กับธรรมชาติผู้เป็นมาตุภูมิอย่างสันติและกลมกลืน ทุกคนในฐานะพ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งต่อโลกที่เป็นธรรมชาติให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน โดยไม่ล้างผลาญทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด

ซีบีซีเอ็มย้ำเตือนให้คริสตชนในเมียนมาปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เว็บไซต์สำนักข่าวซินหัวของจีนอ้างกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมาว่า เมื่อวานนี้เมียนมามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ 449 คน ทำให้ยอดสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 134,318 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 คน รวมเป็น 2,955 คน และมีการตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 2.13 ล้านคน.

Cr. สำนักข่าวไทย