อินโดฯรับวัคซีนโควิด-19 ฝีมือจีนชุดสองอีก 1.8 ล้านโดส

Infoquest

เจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งพัฒนาโดยซิโนวัค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน จำนวน 1.8 ล้านโดส ถูกขนส่งถึงอินโดนีเซียแล้วเมื่อวานนี้

เรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่าวัคซีนชุดนี้ถือเป็นวัคซีนซิโนวัคชุดที่ 2 ที่ถูกจัดส่งมายังอินโดนีเซีย โดยวัคซีนชุดแรกจำนวน 1.2 ล้านโดส ถูกขนส่งถึงอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ทำให้ตอนนี้อินโดนีเซียมีวัคซีนซิโนวัคอยู่ 3 ล้านโดส

บูดี กูนาดี ซาดิคิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการฉีดวัคซีนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของอินโดนีเซียเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าโครงการฉีดวัคซีนจะใช้เวลามากกว่า 12 เดือน ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสาธารณสุขต่อไป

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า อินโดนีเซียวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชน 181.5 ล้านคนภายในปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และทำลายห่วงโซ่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา

การฉีดวัคซีนระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งจะฉีดให้บุคลากรการแพทย์ 1.3 ล้านคน เจ้าหน้าที่สาธารณะ 17.4 ล้านคน และผู้สูงอายุ 21.5 ล้านคน ส่วนการฉีดวัคซีนระยะที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 แก่กลุ่มเปราะบาง 63.9 ล้านคน และประชาชนกลุ่มอื่น 77.4 ล้านคน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์