WHO อนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์

01/01/2564 16:25 สำนักข่าวไทย

สวิตเซอร์แลนด์ 1 ม.ค. – WHO ขึ้นบัญชีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน นับเป็นครั้งแรกที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ถูกเพิ่มในบัญชีดังกล่าวของ WHO

องค์การอนามัยโลก (WHO) ขึ้นบัญชีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ ไบออนเทค เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยเป็นการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นที่อ้างอิง หรือรับรองคุณภาพวัคซีนให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีระบบตรวจสอบของตัวเอง นับเป็นครั้งแรกที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ถูกเพิ่มเข้าในบัญชีดังกล่าวของ WHO ซึ่งกำลังพิจารณาคุณสมบัติของวัคซีนตัวอื่นๆ ด้วย วัคซีนของไฟเซอร์ มีการใช้แล้วในอังกฤษ สหรัฐ และอีกหลายประเทศทั่วโลก มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ 95.

Cr. สำนักข่าวไทย