องค์การอนามัยโลกหวังมีวัคซีนโควิด 500 ล้านโดส

05/12/2563 11:05 สำนักข่าวไทย

เจนีวา 5 ธ.ค. – องค์การอนามัยโลก คาดหวังว่าจะมีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวน 500 ล้านโดสเพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศต่าง ๆ ผ่านทางโครงการพันธมิตรในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 หรือ โคแวกซ์ ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า

โซเมีย สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า เป้าหมายคือการมีวัคซีนอย่างน้อย 2 พันล้านโดสภายในสิ้นปี 2021 ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการฉีดให้กับประชากรของประเทศต่าง ๆ ที่เป้นสมาชิกโคแวกซ์ให้ได้ร้อยละ 20 โดยเธอกล่าวว่า ตัวเลขนี้จะเพียงพอที่จะหยุดการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ได้ จากการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและลดผลกระทบที่เกิดกับระบบสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ในขณะนี้มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์แล้ว 189 ประเทศ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โดยมีเป้าหมายในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน สำหรับสหรัฐไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ แต่จะจัดหาวัคซีนตามข้อตกลงทวิภาคี ตามแผนการเบื้องต้นของโคแวกซ์นั้น จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรร้อยละ 20 ที่มีความเสี่ยงสูงสุด รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี สวามินาธาน กล่าวว่า สิ่งที่เป็นเป้าหมายและความหวังคือ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 โคแวกซ์จะมีวัคซีนราว 500,000 โดส เพื่อแจกจ่ายให้ประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถคาดหมายว่า จะได้รับวัคซีนในช่วงปลายไตรมาสแรกของปีหน้า.

Cr. สำนักข่าวไทย