กฎหมายควบคุมการส่งออกของจีนมีผลบังคับใช้แล้ว

01/12/2563 09:22 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 1 ธ.ค. – กฎหมายควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ของจีนมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้า และบริการ ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง หรือผลประโยชน์ของชาติ

ข้อจำกัดดังกล่าวครอบคลุมถึงอุปกรณ์ทางทหาร สิ่งของที่สามารถแปลงไปใช้ทางทหาร เทคโนโลยี บริการ และข้อมูล โดยไม่อนุญาตให้ส่งออกสิ่งของกลุ่มดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ ทั้งยังอาจจัดให้บริษัทต่างชาติบางบริษัทอยู่ในบัญชีที่ถูกห้ามหรือจำกัดการส่งออกไปให้ด้วย ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดจะถูกปรับและอาจถูกดำเนินคดีอาญา

นอกจากนี้กฎหมายควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ของจีน ยังจำกัดการส่งออกสินค้าที่ผลิตนอกประเทศจีน แต่ใช้วัตถุดิบของจีนด้วย โดยกฎหมายใหม่ดูเหมือนจะตอบโต้สหรัฐที่จำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทจีน ซึ่งรวมถึงหัวเหว่ย บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโล

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวยังให้อำนาจรัฐบาลจีนในการดำเนินมาตรการตอบโต้กับประเทศ หรือภูมิภาคใดๆ ที่ละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออก และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติของจีนด้วย.

Cr: สำนักข่าวไทย