IMF ระบุ EU อาจต้องรับการสนับสนุนทางการเงินมากขึ้น หลังเผชิญโควิดรอบ2

1 ธ.ค. 63 14:49 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่าสหภาพยุโรป (EU) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังหลายประเทศในเขตยูโรโซนได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2

  IMF กล่าวว่าการตอบสนองด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศในเขตยูโรโซนนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้หลายประเทศอาจต้องได้รับสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2 กำลังส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจในทวีปยุโรปเป็นวงกว้าง ซึ่งทำให้หลายประเทศจำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินยาวนานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้

  นอกจากนี้ IMF ยังเชื่อว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของแต่ละประเทศ โดย IMF ยังได้ยกย่องว่านโยบายทางการเงินของ ECB นั้นเป็นมาตรการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการขยายเวลาการซื้อสินทรัพย์ซึ่งถือเป็นแนวทางป้องกันแรก ซึ่ง ECB ควรพิจารณาตัวเลือกอื่นซึ่งรวมถึงการผ่อนคลายเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์ และ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาว

  ทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนได้ปรับลดลงต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2559 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ ECB ในการรักษาอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนให้อยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายวางไว้ที่ 2%

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
เรียบเรียง  ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr:Efinancethai