สุริยะ ดันอินดัสตรีบับเบิล จับมือ เจโทร ไทย-ญี่ปุ่น เชื่อม RCEP กระตุ้นลงทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 14:46 น.

“สุริยะ” ปลื้มผลงานการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในช่วงโควิด-19 ภาพรวมแนวโน้มหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าร่วมมือเจโทร เร่งสนับสนุนภาคการเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมเตรียมขยายผลอินดัสตรีบับเบิลกับประเทศสมาชิก RCEP เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร ผนึกองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น รองรับความต้องการผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย เผยวิกฤตโควิดผุดแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 200 กิจการ 200 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ช่วงการดำเนินงานปี 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และการขยายผลความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมกับประเทศต่าง ๆ และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านนโยบายอินดัสตรีบับเบิล

อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเตรียมขยายผลไปยังประเทศสมาชิกพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค หรือ RCEP เพื่อสร้างโอกาสให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยมุ่งนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมาตรการอินดัสตรีบับเบิลระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ดำเนินการหารือร่วมกับ นายอัทสึชิ ทาเคทานิ เลขาธิการองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization : JETRO) หรือ เจโทร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารระหว่างสองประเทศ ผ่านการให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่ทางญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ

ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกลที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การเป็น อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต รวมทั้งหารือเพื่อการลงทุนระหว่างภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งพอใจภาพรวมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่มีอัตราการหดตัวลดลง จากมาตรการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทุกด้าน

“เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหารให้มีความแข็งแกร่ง รองรับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กระตุ้นอัตราการจ้างงาน และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 2 ประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินมาตรการอินดัสตรีบับเบิล ไทย-ญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมา ของ กสอ. ส่งเสริมแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมระหว่าง 2 ประเทศ มีกิจการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นกว่า 200 กิจการ เกิดการจับคู่ทางธุรกิจจำนวนกว่า 35 กิจการ สร้างยอดขายได้กว่า 259.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ 16.56

Cr:ประชาชาติธุรกิจ