ญี่ปุ่น-จีนกลับมาเปิดเดินทางธุรกิจอีกครั้ง

30/11/2563 10:20 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 30 พ.ย.- ญี่ปุ่นและจีนกลับมาเปิดการเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างกันในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เว็บไซต์บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเค (NHK) รายงานว่า นับจากวันนี้นักธุรกิจจากทั้งสองฝ่ายสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างกัน ทั้งแบบพำนักระยะสั้นและระยะยาวเป็นมาตรการเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้กับสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และเวียดนาม

คาดว่าหลังจากนี้จะมีนักธุรกิจจีนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานนาริตะ โดยมีเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจาก เมืองต่างๆ ของจีนประมาณ 20 เที่ยวต่อสัปดาห์ ส่วนชาวจีนที่มีสถานะเป็นผู้พักอาศัยในญี่ปุ่นบางคนเดินทางมาถึงสนามบิน โดยสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันสีขาวหรือเสื้อกันฝน เจ้าหน้าที่สายการบินเปิดเผยว่า ผู้โดยสารมากถึงครึ่งหนึ่งในเที่ยวบินที่มาจากจีนมักสวมชุดป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง.

Cr: สำนักข่าวไทย