พาณิชย์ ร่วมประชุมรัฐสภา EFTA กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

28 พ.ย. 63 15:01 Infoquest

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA Parliamentary Committee) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563 นำโดยนายสเวน โรล์ แฮนเซ็น (H.E. Mr. Svein Roald Hansen) ประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน และร่วมหารือความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับไทย

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมกับฝ่ายรัฐสภา EFTA เป็นครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ มีภารกิจเดินทางเยือนประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา หรือมีแนวโน้มจะเริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ EFTA โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย – EFTA และโอกาสกลับมาเจรจา FTA ระหว่างกัน นอกจากนี้ ได้เชิญชวน EFTA ให้เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม S-Curve เช่น หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19

ทั้งนี้ ในปี 2562 สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เป็นคู่ค้าลำดับที่ 16 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 9,770.20 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 2.02% ของการค้าไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไป EFTA มูลค่า 5,670.19 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจาก EFTA มูลค่า 4,100.01 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและชิ้นส่วน รถยนต์และอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น และสินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์