เปรียบเทียบวัคซีน โควิด-19

25/11/2563 21:51 สำนักข่าวไทย

กทม. 25 พ.ย.-เปรียบเทียบการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของ 3 กลุ่มบริษัท ที่ขณะนี้ทดลองมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้ผลดี

กลุ่มบริษัทแรก คือ ไฟเซอร์-ไบออนเทค บริษัทผู้ผลิตร่วม สหรัฐอเมริกา กับเยอรมนี ที่มีผลการทดลองว่าได้ผล 95% จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 170 ตัวอย่าง จากผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดจำนวน 43,000 คน โดยการเก็บรักษาวัคซีนชนิดนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส มียอดสั่งจองในปีนี้ 50 ล้านโดส และในปี 2021 หรือ ปี2564 มีผู้จอง 1,300 ล้านโดสจากทั่วโลก

กลุ่มบริษัทที่สอง คือ โมเดอร์นา จากสหรัฐอเมริกา ได้ประสิทธิภาพจาการทดลอง 94.5% จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 95 คน มีผู้เข้าร่วมทดลอง 30,000 คน การเก็บรักษาของวัคซีนชนิดนี้ต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิปกติ สามารถเก็บไว้ได้ 12 ชั่วโมง แต่ถ้าควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ -20 องศาเซลเซียส สามารถเก็บวัคซีนไว้ได้ถึง 6 เดือน

กลุ่มบริษัทที่สาม คือ แอสตรา เซเนกา จากอังกฤษ ได้ประสิทธิภาพจาการทดลอง 74.4% จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 131 คน จากจำนวนผุ้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 24,000 คน โดยวัคซีนของอังกฤษ ชนิดนี้สามารถเก็บไว้ในในระดับอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ถือเป็นวัคซีนที่มีราคาต่อโดสถูกที่สุด และไทยแสดงเจตจำนงค์ร่วมในการพัฒนาด้วยตั้งแต่แรก.

Cr: สำนักข่าวไทย