ญี่ปุ่นระบุโควิดทำตกงาน 70,000 ตำแหน่ง

10 พฤศจิกายน 2563 12:01 pm สำนักข่าวไทย

โตเกียว 10 พ.ย.- กระทรวงแรงงานของญี่ปุ่น ระบุว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้คนกว่า 70,000 คน ต้องตกงาน หรือกำลังจะตกงาน

กระทรวงแรงงานของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนผู้ถูกเลิกจ้าง หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจพบว่า ช่วงสิ้นเดือนมกราคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน มีผู้ตกงานหรือกำลังจะตกงาน 70,242 คน แต่เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้ เพราะตัวเลขที่ได้มารวบรวมเฉพาะกรณีที่สำนักงานแรงงานในภูมิภาค และสำนักงานจัดหางานสาธารณะ ได้รับรายงานมาเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยมีการเลิกจ้างถึง 12,979 ตำแหน่ง รองลงมาคือผับและร้านอาหาร ซึ่งมีการเลิกจ้างคนงานไป 10,445 คน ขณะที่ภาคการค้าปลีก มีคนว่างงาน 9,378 คน และมีพนักงานโรงแรมตกงาน 8,614 คน

กระทรวงแรงงานญี่ปุนขอให้ธุรกิจต่างๆ จ้างงานพนักงานไว้ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากโครงการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ขณะเดียวกันกระทรวงยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงาน ในการหางานใหม่ด้วย.

CR: สำนักข่าวไทย