ดุสิตโพลเผยประชาชนมีความสุขลดลงในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

Infoquest

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อยู่อย่างไร ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” โดยเมื่อถามว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้ความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 62.66% ตอบว่ามีผลให้ความสุขของประชาชนลดลง

เมื่อถามว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ ตอบว่ามีรายได้เพียงพอ รองลงมา ตอบว่าสุขภาพแข็งแรง, การงานมั่นคง, ครอบครัวอบอุ่น และสังคมปลอดภัย

เมื่อถามว่าประชาชนมีวิธีสร้างความสุขให้ตนเองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองได้อย่างไร พบว่าอันดับแรก ตอบว่าต้องลด/ควบคุมค่าใช้จ่าย อันดับ 2 ตอบว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อันดับ 3 ตอบว่าหาทางเพิ่มรายได้ อันดับ 4 ตอบว่าทำงานอดิเรกที่ชอบ และอันดับ 5 ตอบว่าออกกำลังกาย

ส่วนมาตรการรัฐที่ช่วยให้มีความสุขมากขึ้น อันดับ 1 คือ ลดค่าสาธารณูปโภค อันดับ 2 ชดเชยรายได้ อันดับ 3 พักชำระหนี้ อันดับ 4 โครงการคนละครึ่ง อันดับ 5 เลื่อนการชำระและลดหย่อนภาษี

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,374 คน (สำรวจทางออนไลน์) ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-6 พ.ย. 63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์