ฟูจิฟิล์มร่วมมือ บ.ในเซี่ยงไฮ้ขออนุมัติการใช้ยาอาวิแกน

22 ตุลาคม 2563 2:19 pm สำนักข่าวไทย

โตเกียว 22 ต.ค. – ฟูจิฟิล์ม โฮลดิงส์ ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ แคร์ลิงค์ ฟาร์มาซูติคอล ในเซี่ยงไฮ้ เพื่อขออนุมัติการใช้ยาอาวิแกนสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในประเทศจีน

แคร์ลิงค์จะใช้ข้อมูลของฟูจิฟิล์มเรื่องการใช้ยาอาวิแกนในการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไข้หวัดใหญ่ เพื่อขออนุมัตินำยาเข้าประเทศจีน และทั้งสองบริษัทยังวางแผนจะพัฒนายาในรูปแบบฉีดด้วย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟูจิฟิล์มได้ขออนุมัติการใช้ยาอาวิแกน เพื่อรักษาโควิด-19 ในญี่ปุ่น หลังผลการศึกษาระยะสุดท้ายในญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่ายาช่วยลดเวลาในการฟื้นตัวในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง

ยาอาวิแกน ซึ่งแต่เดิมได้รับการพัฒนาให้เป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในชื่อ ฟาวิพิราเวียร์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในอินเดีย และรัสเซียแล้ว และในเดือนกรกฎาคม ฟูจิฟล์มได้ขายลิขสิทธิ์ของอาวิแกนทั่วโลกให้กับ ด๊อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ ของอินเดีย และโกลบอล เรสพอนซ์ เอด ในดูไบ แต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย

เดือนที่แล้วฟูจิฟิล์มเปิดเผยว่า การศึกษาระยะสุดท้ายในผู้ป่วยโควิด-19 ในญี่ปุ่น จำนวน 156 คน แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาอาวิแกนมีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับยาไป 11.9 วัน ขณะที่ผู้ได้รับยาหลอกจะมีอาการดีขึ้นใน 14.7 วัน ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ.

CR: สำนักข่าวไทย