ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์จะทดสอบแอปสุขภาพบนเที่ยวบิน

21 ตุลาคม 2563 4:17 pm สำนักข่าวไทย

ชิคาโก 21 ต.ค. – ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์จะทดสอบแอปสุขภาพบนเที่ยวบินระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหรัฐ ในความพยายามเพื่อเปิดพรมแดนอีกครั้ง

ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์จะทดสอบบัตรผ่านสุขภาพดิจิทัลในวันนี้ ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อสร้างมาตรฐานสากล สำหรับการแสดงผลตรวจโควิด-19 หรือแม้กระทั่งแสดงบันทึกการรับการฉีดวัคซีนที่อาจช่วยให้สามารถเปิดพรมแดนได้อีกครั้ง

อาสาสมัครบนสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ เที่ยวบินจากลอนดอนไปนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐจะอัปโหลดผลตรวจโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองเข้าสมาร์ทโฟนของตน และตอบคำถามการตรวจคัดกรองสุขภาพที่จำเป็น เพื่อสร้างรหัสคิวอาร์ยืนยัน (Verified QR Code) ที่เจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถสแกนได้ จากนั้นก็จะแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่ก่อนออกเดินทางจากต้นทาง และแสดงอีกครั้งเมื่อเดินทางไปถึงปลายทาง

โครงการคอมมอนพาสส์ ซึ่งเป็นโครงการทดลองโดยไม่แสวงหาผลกำไรนี้ได้รับการสนับสนุนจากเวิล์ด อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum) และมูลนิธิเดอะ คอมมอนส์ โปรเจคท์ (The Commons Project) ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็อาจโน้มน้าวให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ผ่อนปรนข้อจำกัดและการกักโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางอากาศมาตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดไปทั่วโลก.

CR: สำนักข่าวไทย