คาเธ่ย์แปซิฟิกจะลดพนักงานลงเกือบหนึ่งในสี่

21 ตุลาคม 2563 12:17 pm สำนักข่าวไทย

ฮ่องกง 21 ต.ค. – สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิกประกาศแผนลดพนักงานและปิดสายการบินในเครือ เพื่อให้รอดจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19

คาเธ่ย์ แปซิฟิก สายการบินหลักของฮ่องกงเปิดเผยแผนปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การปลดพนักงาน 8,500 ตำแหน่ง หรือเกือบหนึ่งในสี่ของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการปิดสายการบินระยะสั้นในเครืออีก 1 สายการบิน โดยคาเธ่ย์ แปซิฟิกเปิดเผยว่า จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงาน 5,300 คน ในฮ่องกงและ 600 คนในต่างประเทศ และงดรับพนักงานใหม่ รวมถึงยุติการให้บริการของสายการบิน คาเธ่ย์ ดรากอน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือที่ให้บริการเที่ยวบินระยะสั้นภายในเอเชียเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทกำลังขออนุมัติตามข้อบังคับ เพื่อย้ายเส้นทางบินบางส่วนของคาเธ่ย์ ดรากอนไปให้กับคาเธ่ย์ แปซิฟิก และเอชเค เอ็กซ์ เพรสส์ ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือ

รายได้ของคาเธ่ย์ แปซิฟิก ลดลงถึง 80% ในช่วงหกเดือนแรกของปี ตามข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ทั้งค่าจ้างลูกเรือ การบำรุงรักษา น้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน และโรงเก็บเครื่องบิน เช่น เดียวกับสายการบินทั่วโลกที่ล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19.

CR: สำนักข่าวไทย