โควิดระบาดเร่งตลาดแรงงานพึ่งพาแรงงานหุ่นยนต์เร็วขึ้น

21 ตุลาคม 2563 9:34 am สำนักข่าวไทย

ซูริค 21 ต.ค. – ผลการสำรวจของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 เร่งให้ตลาดแรงงาน เปลี่ยนจากการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ ไปพึ่งพาแรงงานหุ่นยนต์เร็วขึ้น

การศึกษาของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม พบว่า หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่งาน 85 ล้านตำแหน่งในธุรกิจขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน

จากการสำรวจบริษัททั่วโลกเกือบ 300 แห่ง พบว่า 4 ใน 5 ของผู้บริหารระดับสูงกำลังเร่งวางแผนที่จะปรับงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะทำให้การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วิกฤติการเงินในปี 2550-2551 เปลี่ยนไปในทิศทางกลับกัน ส่งผลให้โดยรวมการสร้างงานกำลังชะลอตัวลง ขณะที่การลดงานกำลังเร่งตัวขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีมากกว่าคน โดยเฉพาะงานป้อนข้อมูล งานบัญชี และงานธุรการ

แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข่าวดี คือจะเกิดงานกว่า 97 ล้านตำแหน่งในธุรกิจการดูแล ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และธุรกิจสร้างเนื้อหา โดยธุรกิจที่ต้องการคนงานมากขึ้นจะมีอาทิธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจข้อมูล และการทำงานของ AI วิศวกรรมสมัยใหม่ การประมวลผลแบบคลาวด์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์.

CR: สำนักข่าวไทย