แพทย์ชี้ทั่วโลกยังลดการรวมกลุ่มสกัดโควิด-19 อิตาลี-เช็ก ล็อกดาวน์บางพื้นที่

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 18:11 น. มติชน

แพทย์ชี้ทั่วโลกยังเน้นลดการรวมกลุ่มสกัดโควิด-19 อิตาลี-เช็ก ยังล็อกดาวน์บางพื้นที่

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก รายใหม่ 337,854 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 40 ล้านราย โดยแต่ละประเทศได้มีมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคที่แตกต่างกันไป

“ที่น่าสนใจ อาทิ ที่ประเทศอิตาลี นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้นายกเทศมนตรีทุกแห่งได้สั่งปิดจัตุรัสสาธารณะ ตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป และทางการอิตาลียังสั่งปิดร้านรับพนันอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่เวลา 21.00 น. และระงับการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับสมัครเล่น รวมถึงงานแสดงสินค้าในระดับท้องถิ่น และกำลังพิจารณาปิดศูนย์ออกกาลังกายทั้งหมด เพื่อลดการรวมตัวของประชาชน และพยายามระงับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นพ.โสภณ กล่าวและว่า นอกจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้สั่งล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนของประเทศเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ส่วน โรงเรียน, บาร์ และคลับต่างๆ จะถูกปิดไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ร้านอาหารจะเปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน หรือส่งถึงบ้านเท่านั้น และการรวมตัวกันไม่ว่าจะในบ้านหรือกลางแจ้งถูกจำกัดไม่ให้เกิน 6 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า หลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการลดการรวมกลุ่ม หรือลดความแออัด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย สำหรับประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติให้เกิดความเคยชินและเป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค

CR:มติชน