CDC สหรัฐแนะให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบิน-ขนส่งสาธารณะ

Infoquest

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ได้ออกคำแนะนำอย่างชัดเจนให้ผู้โดยสารและพนักงานทุกคนบนเครื่องบิน รถไฟ รถไฟใต้ดิน รถโดยสาร รถแท็กซี่ และรถร่วมโดยสาร ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะเดียวกัน CDC ยังเรียกร้องให้มีการสวมหน้ากากอนามัยที่ศูนย์กลางการขนส่งต่างๆ เช่น สนามบิน และสถานีรถไฟ

CDC ระบุว่า “การสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำและอย่างกว้างขวางในระบบขนส่งสาธารณะจะช่วยปกป้องชาวอเมริกันได้ และสร้างความมั่นใจว่า เราจะสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

ทั้งนี้ สายการบิน บริษัทรถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่และสนามบินในสหรัฐ ได้กำหนดให้ผู้โดยสารและพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ทำเนียบขาวคัดค้านร่างกฎหมายที่บังคับให้ผู้โดยสารเครื่องบิน รถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะ และพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์