ยูเอ็นตุนหลอดฉีดยาจำนวนพันล้านชุดสำหรับวัคซีนโควิด

19 ตุลาคม 2563 6:25 pm สำนักข่าวไทย

เจนีวา 19 ต.ค. – สหประชาชาติกล่าววันนี้ว่า จะตุนชุดเข็มและหลอดฉีดยาให้ได้จำนวน 1 พันล้านชุดภายในสิ้นปี 2021 เพื่อเตรียมไว้ใช้กับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะมีขึ้นในอนาคต

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเตรียมชุดเข็มและหลอดฉีดยาเก็บไว้ในคลังให้ได้ 520 ล้านขุดภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรับประกันว่า จะมีเพียงพอในการส่งมอบให้กับประเทศต่าง ๆ ก่อนที่วัคซีนจะส่งไปถึง ยูนิเซฟ กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทั่วโลกจำเป็นต้องใช้ชุดหลอดฉีดยาเท่า ๆ กับจำนวนโดสของวัคซีน นอกจากนั้น ทางยูนิเซฟ ยังกล่าวว่า ได้จัดซื้อกล่องสำหรับใส่หลอดฉีดยาที่ใช้แล้วอีก 5 ล้านกล่องเพื่อความปลอดภัยหลังการใช้งานด้าน ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกเกิน 40 ล้านคนไปแล้ว และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1.1 ล้านคน เฮนเรียตตา ฟอร์ ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วโลก จะเป็นการฉีดวัคซีนกับประชาชนจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ และมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วให้ทันการณ์กับวัคซีนที่จะผลิตออกมา หลอดฉีดยานี้ จะใช้กับวัคซีนที่จัดหาโดยโคแวกซ์ ซึ่งเป็นองค์กรจัดหา ผลิต และแจกจ่าย วัคซีนระหว่างประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก หลอดฉีดยามีอายุการใช้งานนาน 5 ปี และน่าจะจัดส่งโดยทางเรือ ในขณะที่วัคซีนจะจัดส่งทางเครื่องบินเพื่อความรวดเร็วและมีความอ่อนไหวต่อความร้อน.

CR: สำนักข่าวไทย