เกาหลีใต้บังคับสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่พรุ่งนี้

12 ตุลาคม 2563 11:28 am สำนักข่าวไทย

โซล 12 ต.ค.- คนในเกาหลีใต้จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อโดยสารรถสาธารณะและเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ไม่เช่นนั้นจะมีโทษปรับทั้งผู้ไม่สวม เจ้าของรถ และสถานที่ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เผยว่า มาตรการนี้เป็นไปตามมาตรการของประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อโดยสารรถสาธารณะและร่วมการชุมนุม รวมทั้งเมื่อยู่ในสถานที่ทางการแพทย์และสถานพยาบาล จะถูกปรับสูงสุด 100,000 วอน (ราว 2,700 บาท) ขณะที่เจ้าของรถ เจ้าของสถานที่ และผู้จัดการชุมนุม จะถูกปรับสูงสุด 3 ล้านวอน (ราว 81,180 บาท) โทษฐานไม่ทำให้คนปฏิบัติตาม โดยมีข้อยกเว้นสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 14 ปี และผู้ที่ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยเพราะติดเงื่อนไขทางการแพทย์ รวมทั้งจะอนุญาตให้คนไม่สวมหน้ากากอนามัยในบางกรณี เช่น รับประทานอาหาร ล้างหน้า หรือว่ายน้ำ

นอกจากนี้ยังจะใช้โทษปรับกับผู้สวมหน้ากากอนามัยใต้จมูก หน้ากากอนามัยที่มีช่องระบายอากาศ หรือผู้ใช้ผ้าพันคอแทนหน้ากากอนามัย ส่วนสถานที่สาธารณะที่ต้องอยู่ใต้ระเบียบนี้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในระดับใดในการจัดระยะห่างทางสังคม 3 ระดับของทางการ รัฐบาลจะเริ่มบังคับใช้โทษปรับหลังพ้นระยะเวลาผ่อนผันนาน 30 วัน และจะให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับเรื่องสถานที่ที่จะบังคับใช้ระบียบขึ้นกับสถานการณ์การระบาด

เกาหลีใต้มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ต่ำกว่า 100 คน เป็นวันที่ 4 ติดต่อกันเมื่อวันอาทิตย์ โดยพบผู้ป่วยใหม่ 58 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,606 คน เสียชีวิตเท่าเดิมที่ 432 คน.

CR: สำนักข่าวไทย