ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนเรื่องการกักตัวสำหรับนักธุรกิจ

7 ตุลาคม 2563 6:53 pm สำนักข่าวไทย

โตเกียว 7 ต.ค. – หนังสือพิมพ์นิกเคอิ ของญี่ปุ่นรายงานวันนี้ว่า ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนข้อกำหนดเรื่องการกักตนเองเพื่อดูอาการเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สำหรับนักธุรกิจที่จำเป็นต้องเดินทางบางคน ในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นิกเคอิ รายงานว่า ระเบียบใหม่นี้จะใช้บังคับกับชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกลับประเทศและผู้ที่ได้รับวีซาพำนักในญี่ปุนแบบระยะยาว โดยบางคนในสองกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัสที่สนามบิน รายงานระบุว่า จำนวนผู้ที่ได้รับการยกเว้นนี้จะมีจำนวนจำกัดแต่ยังไม่มีตัวเลขเปิดเผยว่าเพดานที่จำกัดไว้นั้นเป็นจำนวนเท่าใด นิกเคอิ ยังรายงานด้วยว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นจะต้องยื่นแผนการเดินทางและผลการตรวจไวรัสที่ออกมาเป็นลบ เมื่อเดินทางมาถึง และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ญี่ปุ่นได้ผ่อนปรนการเดินทางเข้า-ออก กับบางประเทศ เช่น เวียดนามและเกาหลีใต้ ในขณะที่จะอนุญาตให้ผู้ที่มีวีซาพำนักในญี่ปุ่นระยะยาวเดินทางกลับมาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศไหนก็ตาม.

CR: สำนักข่าวไทย