จีนขอให้อนามัยโลกประเมินวัคซีนโควิดผลิตเอง

6 ตุลาคม 2563 5:21 pm สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 6 ต.ค.- เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเผยว่า จีนกำลังเจรจาให้องค์การอนามัยโลกประเมินวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่จีนผลิตเอง เพื่อก้าวไปสู่การนำไปใช้ในระดับสากลต่อไป

ผู้ประสานงานเรื่องยาที่จำเป็นและเทคโนโลยีสุขภาพในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกแถลงข่าวทางออนไลน์วันนี้ว่า จีนได้หารือเบื้องต้นกับองค์การอนามัยโลกเรื่องบรรจุวัคซีนของจีนไว้ในรายชื่อการใช้ฉุกเฉิน กระบวนนี้เปิดทางให้วัคซีนหรือยาที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตได้รับการประเมิน เพื่อเร่งนำไปใช้ในเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข ช่วยให้สมาชิกองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์การอนามัยโลกตัดสินใจเรื่องการยอมรับวัคซีนได้เร็วขึ้น ผู้ประสานงานกล่าวว่า การได้บรรจุในรายชื่อการใช้ฉุกเฉินจะเปิดทางให้มีการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน จากนั้นจึงจะขอใบอนุญาตได้ต่อไป

ขณะนี้จีนมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกขั้นสุดท้ายอย่างน้อย 4 ขนานในหลายประเทศ เช่น ปากีสถาน อินโดนีเซีย บราซิล รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือยูเออี (UAE) สองขนานพัฒนาโดยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีนหรือซีเอ็นบีจี (CNBG) หนึ่งขนานเป็นของชิโนแวกไบโอเทค และอีกหนึ่งขนานเป็นของกังชิโนไบโอโลจิกส์ จีนได้ให้บุคลากรทางแพทย์แนวหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูงรับวัคซีนแล้วแม้ยังอยู่ระหว่างการทดลอง ทำให้ผู้เชี่ยวชาญห่วงเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ดี เดือนที่แล้วยูเออีให้ใช้วัคซีนของซีเอ็นบีจีหนึ่งขนานเป็นการฉุกเฉินเป็นประเทศแรกของโลก ทั้งที่ทดลองทางคลินิกไปเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น.

CR: สำนักข่าวไทย